În cadrul ELECTRO ALFA, considerăm că resursele umane reprezintă însăşi organizaţia. Oamenii reprezintă o resursă comună, o resursă-cheie, vitală, fără de care supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul competitiv al companiei nu ar fi posibil. Suntem conștienți de valoarea fiecărui angajat al firmei noastre, evaluăm constant potenţialul de creştere şi dezvoltare al fiecăruia și dorim să îl sprijinim constant în a-şi cunoaşte şi depăși propriile limite. Astfel, angajații ELECTRO ALFA fac faţă provocărilor și exigenţelor actuale, reprezentând una dintre cele mai importante investiţii ale companiei – investiție ale cărei rezultate devin tot mai evidente, o dată cu trecerea timpului.jobs

În prezent, compania oferă oportunitatea ocupării următoarelor poziții:

Inginer electrician

Descrierea postului

– Oferă consultanță,

– Proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor,

– Consiliază și coordonează activitatea de funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau studiază și consiliază clienții companiei cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.

 – Contribuie la menținerea unei bune relații cu clienții și  contribuie la identificarea de noi oportunități de colaborare.

– Împreună cu echipa ELECTRO ALFA, face deplasări profesionale în țară.

Inginer automatizari

Descrierea postului

– Oferă consultanță.

– Proiectează, execută,  verifică,  montează și pune în funcțiune echipamentele electrice și electronice pentru automatizări industriale.

– Se solicită experiență în automatizări industriale și programare PLC;

– Programează, instalează, testează și implementează software-ul de aplicație a sistemelor de automatizare cu PLC

– Verificarea rețelei de comunicație și eliminarea eventualelor erori

– Verificarea secvențială a modulelor componente ale unui sistem și ajustarea corespunzatoare a senzorilor și a elementelor de execuție din cadrul sistemului

– Calibrează sistemul la parametrii solicitați de client

–  Este membru al echipei de vânzări și se constituie ca suport tehnic pentru componente de automatizări electrice.

– Mentine un o bună  relație cu partenerii ELECTRO ALFA și identifică noi oportunități de vânzare pentru produsele din portofoliu și serviciile adiacente.

– Împreună cu echipa ELECTRO ALFA, face deplasări profesionale în țară.

Electrician

Descrierea postului

– Controlează, diagnostică, repară, execută, modifica și întreține instalațiile electrice de comandă, a instalațiilor electrice de fortă, precum și a instalațiilor electrice de iluminat.

– Menține o bună bune relație cu clienți și identifică  noi oportunități de vânzare pentru produsele din portofoliu și pentru serviciile adiacente.

– Împreună cu echipa ELECTRO ALFA, face deplasări profesionale în țară.

Interval aplicare: 01.09.2016-31.12.2016 data – data limită