certification-mark

Sistemul de management al calității implementat de către Electro Alfa îndeplinește cerințele standardelor internaționale în vigoare. Astfel, conform princiipiilor standardului 9001:2001, activitatea ELECTRO ALFA este caracterizată de:

 • Orientare spre client;
 • Leadership organzațional;
 • Implicarea personalului în luarea deciziilor;
 • Abordarea bazată pe proces;
 • Îmbunătățire continuă;
 • Respectarea relațiilor cu furnizorii.

Astfel, ELECTRO ALFA își desfășoară activitatea pe baza unui model dedicat asigurării calității în procesul de dezvoltare, producție și comercializare bunuri, respectiv în procesul de executare și livrare lucrări. Astfel, conform standardelor de calitate ISO 9001:2000, în cadrul ELECTRO ALFA:

 • Sunt dezvoltate și stabilite strategii, politici și documentații referitoare la păstrarea/creșterea bazei de clienți, managementul eficient al resurselor generale și al celor umane, dezvoltarea proceselor și respectarea termenelor limită;
 • Sunt monitorizate activitățile care vizează implementarea proceselor, atingerea indicatorilor propuși și realizarea produselor la standarde ridicate de calitate;
 • Sunt verificate, analizate și/sau auditate datele, cu scopul atingerii obiectivelor;
 • Sunt implementate acțiuni de îmbunătățire continuă a proceselor, de reacție rapidă la cerințele clienților și de realizare a noilor diagrame PDCA.

Liniile directoare care vizează îmbunătățirea performanței în cadrul ELECTRO ALFA corespund standardului de calitate ISO 9004:2000.

În plus față de respectarea a numeroase standarde de calitate (printre care ISO 9001:2000), inginerii și electricienii noștri dețin atestare ANRE, ceea ce le conferă dreptul de a executa lucrări pe întregul teritoriu al țării.

 • Calitatea serviciilor oferite este realizată prin implementarea diferitelor standarde pentru calitate: ISO 9001:2012, precum și prin atestatele ANRE care permit executarea de lucrări pe tot teritoriul României de către angajații nostri, garantând totodată calitatea serviciilor și produselor utilizate în execuție.