Echipa noastra este formata din ingineri electricieni atestati ANRE, gradele IIA si IIB, electricieni atestati ANRE gradele I, IIA si IIB.

Suntem conștienți de  importanțe resurselor umane, fără de care nu ar putea exista un context favorabil dezvoltării continue, creștere economică și performanță. Echipa ELECTRO ALFA este constituită din specialiști care aderă la o cultură organizațională de excepție,
rsz_servicii1reprezentanții managementului superior fiind înclinați în a oferi în permanență angajaților oportunități de dezvoltare profesională și îmbunătățire continuă. Angajații ELECTRO ALFA beneficiază de sprijinul reprezentanților companiei în a-și descoperi și dezvolta potențialul, a-și cunoaște și depăși limitele și a face față provocărilor actuale sau de perspectivă.


Întrucât suntem conștienți că de eficiența angajaților depinde, în mare măsură, eficiența proceselor manageriale și performanța ELECTRO ALFA, păstrăm principiile care stau la baza dezvoltării continue, punând un accent deosebit pe evaluarea performanțelor angajaților noștri, pe recompensarea acestora, pe analiza, proiectarea și reproiectarea posturilor, oferind consiliere și oportunități de formare și perfecționare. Toate acestea reprezintă parte integrantă a unei culturi organizaționale care poate servi drept model de bune practici în rândul celor cu care interacționăm.