Dorim să ne implicăm activ în crearea unei societăți mai bune, cu scopul de ne asigura că activitatea desfășurată de către compania ELECTRO ALFA are un impact pozitiv în rândul comunității. În acest context, desfășurăm în parteneriat cu asociații studentești, asociații non-guvernamentale și fundații, activități care duc la rezolvarea problemelor comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

socialrewsp

Implementarea activităților de responsabilitate socială reprezintă o normă etică urmată cu strictețe de către reprezentanții companiei, aceștia dorindu-și să asigure bunăstarea cetățenilor și dezvoltarea sustenabilă a societății. Viziunea ELECTRO ALFA în domeniul CSR este să promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritul de echipă, responsabilitatea, respectul diversității și angajamentul.
Raportându-ne la dimensiunea internă a responsabilității sociale, ELECTRO ALFA:
• asigură îmbunătăţirea calităţii vieţii angajaţilor, la locul de muncă şi în afara acestuia;
• asigură un mediu de muncă sigur şi sănătos;
• abordează în mod responsabil restructurările în caz de criză, ţinând cont de interesele tuturor părţilor implicate;
• minimizează impactul activităţilor pe care le desfăşoară asupra mediului şi a resurselor naturale.
Raportându-ne la dimensiunea internă a responsabilității sociale, ELECTRO ALFA:
• sprijină dezvoltarea comunităţilor în care activează;
• sprijină dezvoltarea sistemelor economice locale prin încheierea de parteneriate cu distribuitori autohtoni;
• respectă drepturile omului stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948;
• protejează şi încurajează protejarea mediului înconjurător la nivel global.